Thẻ: chợ ngã bảy

Thăm Quan Chợ Nổi Phụng Hiệp, Hậu Giang Nổi Tiếng

Thăm Quan Chợ Nổi Phụng Hiệp, Hậu Giang Nổi Tiếng

Ngày đăng: 21 - 12 - 2018 Lượt xem: 518

Chợ Nổi Phụng Hiệp hay chợ Ngã bảy hình thành năm 1915, ra đời sau 10 năm đào kinh Xáng, bảy ngã sông hình thành. Do sức lan toả khá lớn, vùng trung tâm trở thành đầu mối giao thông đường thuỷ lớn tại nam kỳ, đồng thời Chợ...