Thẻ: cảng nhà rồng

Sự Hình Thành Cơ Cấu Hành Chính Trung Tâm Sài Gòn

Sự Hình Thành Cơ Cấu Hành Chính Trung Tâm Sài Gòn

Ngày đăng: 25 - 12 - 2018 Lượt xem: 402

Gia Định – Sài Gòn – Hồ Chí Minh là một tiểu vùng lịch sử văn hoá có vị trí quan trọng trong phát triển vùng đất nam bộ. Trung Tâm Sài Gòn đã trải qua quá trình hình thành cơ cấu hành chính từ năm 1698 và dần...