Thẻ: bảo tàng

Thăm Quan Bảo Tàng Hồ Chí Minh Tại Hà Nội

Thăm Quan Bảo Tàng Hồ Chí Minh Tại Hà Nội

Ngày đăng: 23 - 03 - 2019 Lượt xem: 423

Bảo Tàng Hồ Chí Minh là một trong những bảo tàng lớn, có ý nghĩa nhất với dân tộc Việt Nam. Với diện tích khuôn viên 18.000m2, trưng bày 12 vạn hiện vật liên quan đến quá trình sinh sống, hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí...