Địa điểm du lịch: Miền Bắc

Tìm Hiểu Vùng Du Lịch Bắc Bộ

Tìm Hiểu Vùng Du Lịch Bắc Bộ

Ngày đăng: 08 - 03 - 2019 Lượt xem: 464

Thông tin vùng Du lịch Bắc bộ đang là đề tài mà giới phượt thủ, cộng đồng du lịch Việt quan tâm. Vùng Bắc bộ gồm 29 tỉnh thành và thành phố trực thuộc trung ương từ tỉnh Hà Giang đến tỉnh Hà Tĩnh, trong số đó, tp Hà...

Tình Hình Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Việt Nam Ngày Đầu

Tình Hình Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Việt Nam Ngày Đầu

Ngày đăng: 07 - 03 - 2019 Lượt xem: 282

Trong lĩnh vực kinh tế du lịch Việt nam trong những ngày đầu có nhiều khó khăn, mặc dù được sự quan tâm của cơ quan các cấp, nhưng sự gia tăng doanh thu từ du lịch chưa tương ứng với tiềm năng. Đới khí hậu của Việt nam...

Tình Hình Chung Tài Nguyên Du Lịch Việt Nam Những Ngày Đầu

Tình Hình Chung Tài Nguyên Du Lịch Việt Nam Những Ngày Đầu

Ngày đăng: 07 - 03 - 2019 Lượt xem: 437

Một thời gian dài sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, hoạt động du lịch chưa được tổ chức có hệ thống. Nước ta có tài nguyên du lịch phong phú nhưng chưa được khai thác. Trước năm 1990, hoạt động du lịch do bộ Văn hoá thông...

1 2 3 4